Webbdrift hos Webbfabriken

Låt oss ta hand om din webbplats och få mer tid till att fokusera på er kärnverksamhet.

webbfabriken webbdrift underhåll

Drift och underhåll med personlig service

Att sköta en hemsida eller webbsystem kan vara svårt eller tidsödande och ligger det inte i er kärnverksamhet är det mer lönsamt och tillförlitligt att outsourca detta till en partner som dagligen jobbar med detta. Webbfabriken Webbdrift är då lösningen för er där våra tekniker tar över den dagliga driften av er webblösning. Webbfabriken bistår med teknisk kompetens inom webbdrift och webbsäkerhet samt webbsupport.

Fördelar med Webbfabrikens webbdrift- och underhållsavtal

Övervakning
Vårt övervakningssystem kontrollerar dygnet runt att hemsidan är uppe och vi får larm så fort något är fel. Vi gör då en kvalificerad kontroll, därefter kontaktar vi er med information om vad felet är och hur vi kan lösa det.

Daglig backup
Säkerhetsbackuper tas en gång per dag, kvällstid, och sparas på våra egna servrar i Sverige som gör att vi enkelt kommer åt backupfilerna när de behövs. En off-sitebackup är en extra säkerhet för er hemsida.

Flexibla timmar
Med våra underhållsavtal kan ni öka eller sänka antalet timmar per månad från en månad till nästa utan bindningsperiod.

Expertissupport
Ni slipper svårhanterliga kontrollpaneler och undra vad som är okej att uppdatera och inte. Vi sköter allting åt er och ger er personlig expertissupport dygnet runt.

Många års erfarenhet

På Webbfabriken har vi många års erfarenhet av att underhålla alla typer av webbplatser för små till stora företag. Med ett underhållsavtal har ni möjlighet att kontakta oss för support eller felavhjälpning av hemsidan.

Vi hjälper till med att lösa problem som kan ha uppstått i t.ex WordPress, i tillägg eller i koden, utföra uppdateringar och andra anpassningar. I våra avtal får du ett antal arbetstimmar varje månad som används för att underhålla och förbättra din webbplats.