PHP 7 går i graven och ersätts med PHP 8

Vårt webbhotell har länge använt den senaste versionen av PHP 7 men från den 28 november i år slutar den versionen få säkerhetsuppdateringar. Detta innebär att all webbhotell uppgraderar sina system till PHP 8, och så gör även vi.


Om ni behöver mer tid på er att göra uppdateringar eller att det inte går att uppdatera hemsidan kan kontakta oss för att få hemsidan flyttad till en tillfällig plattform som har kvar PHP version 7.

Vi fakturerar en kostnad för själva flytten och sedan en månadskostnad som ska täcka våra ökade kostnader att underhålla den tillfälliga plattformen. Kontakta oss nedan för mer information och priser!

Kompatibel eller inte?

Om er hemsida inte är kompatibel kommer den inte att fungera som den ska. Är den egenutvecklad måste er programmerare ordna så den blir kompatibel och ni som använder WordPress måste ha den senaste versionen 6.0 eller högre samt senaste versioner av Plugin och Tema. Det är inte alla plugin som stödjer den senaste PHP versionen vilket innebär att ni då måste avaktivera och ta bort det samt ersätta med ett som är kompatibelt.

Få hjälp med att uppdatera

Ni kan beställa att vi tar hand om att uppdatera er webbplats. Då gör vi de uppdateringar som krävs och till de versioner som finns tillgängliga.
De plugin eller kod som inte går att uppgradera t.ex. övergivna WordPress plugin kommer att inaktiveras och ni meddelas då att detta har gjorts. Ni kan köpa konsulttimmar av oss för att hitta ersättnings plugin eller vad som måste göras för att hemsidan ska bli kompatibel med PHP 8.

Behöver ni mer tid?

Om er hemsida inte är kompatibel kommer den inte att fungera som den ska. Är den egenutvecklad måste er programmerare ordna så den blir kompatibel och ni som använder WordPress måste ha den senaste versionen 6.0 eller högre samt senaste versioner av Plugin och Tema. Det är inte alla plugin som stödjer den senaste PHP versionen vilket innebär att ni då måste avaktivera och ta bort det samt ersätta med ett som är kompatibelt.

Nu uppgraderas programspråket PHP till version 8 och det är därför viktigt att ni som har en hemsida uppdaterar den så att den klarar av den nya versionen. Vi har under flera tillfällen skickat ut våra nyhetsbrev med information om denna uppdatering, men vi ser att det fortfarande finns många hemsidor som inte uppdaterats!

Nästan alla världens hemsidor och e-handel är byggda i WordPress och programspråket PHP, som skapades av Rasmus Lerdorf under 1994. PHP är världens mest använda programspråk och t.ex. Facebook är skrivet i PHP.