Dina skyldigheter som driver företag

Du som driver ett företag har samma skyldigheter som Webbfabriken och alla andra företag kring hur du hanterar personlig data om dina kunder.

I de fall Webbfabriken agerar personuppgiftsbiträde så regleras dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Till exempel om du driver en webshop hos Webbfabriken där dina kunders beställningar lagras på våra servrar. I fall som exemplet måste du ha godkännande av dina kunder innan du får lagra deras personuppgifter. Du är dessutom enligt GDPR skyldig att skydda dessa uppgifter och får inte dela dessa med tredje(3e) part utan tillåtelse.

Webbfabriken har inga skyldigheter eller kan hållas ansvarigt att skydda den information du lagrar på våra system. Vi skyddar enbart informationen om dig som kund dvs dina uppgifter!

Du som kund kan köpa till skydd av information via våra GDPR tjänster (tilläggskostnader). Priset beror på vilka uppgifter du lagrar/samlar in samt hur denna information ska skyddas. Kontakta oss för mer information om GPDR.

" "