Webbfabriken® Business Dashboard

Vårt nyutvecklade system för att ha koll på alla uppgifter

Webbfabriken® Business Dashboard

Full kontroll med Webbfabriken Business Dashboard. Vårt nyutvecklade system för att ha koll på alla uppgifter som ska göras för era kunder. Effektivt system som är enkelt att använda, lätt att lägga till nytt, ändra och ta bort. Skicka uppgifter direkt till faktureringsdel i systemet och håll koll på dagarna i en bra kalender.

Det är enkelt att komma igång med systemet och få ordning på aktiviteter, kalender och fakturering. Systemet är skapat för att vara enkelt att använda och det finns inga komplicerade moment du måste lära dig. Design och layout är enkel att förstå och du kan snabbt söka på t.ex. en kund och bara få fram uppgifterna om kunden. Om du t.ex. söker fram en kund och tittar på detaljerna finns en samlad bild över vilka aktiviteter du har för kunden, faktura information du har lagt in och om du har fakturerat dessa.                        

Webbfabriken hjälper dig med säkerheten

Kundhantering

Håll reda på allt om dina kunder genom att lägga in dem i systemet med fullt namn plus ett kortnamn. Kunderna kan sedan användas i hela systemet och är enkelt att lägga till i övriga delar med hjälp av kortnamnet. Ett automatiskt kund ID nummer tilldelas varje kund. Det är enkelt och smidigt att lägga till, ändra och ta bort kunder i systemet.

UPPGIFTER

Få full koll på allt ni ska göra för era kunder genom att enkelt skapa uppgifter för dem. Uppgifterna tilldelas automatiskt ett nummer. Lätt att lägga till, ändra och ta bort. Alla uppgifter kan få en status; ej startad, startad, åtgärdad. Ansvarig person kan tilldelas och starttid plus sluttid läggas till. När en uppgift är klar kan den automatiskt skickas till faktureringsdelen.

FAKTURERING

Faktureringsdelen är ett sätt att enkelt hålla koll på att alla uppgifter för era kunder och att de faktureras som de ska. När en uppgift är åtgärdad kan man skicka den direkt till faktureringsdelen. Här kan man se vad som gjorts, hur lång tid som ska faktureras för och hålla koll på vad som är klart att faktureras.

KALENDER

Håll enkelt koll på alla möten, personalnärvaro och projekt med en enkel och smidig kalender. Enkelt att lägga till, ändra och ta bort saker i kalendern och en veckovy visas på startsidan på Business Dashboard för att direkt på koll på veckan.

Priser

MINI

495 kr/mån

 • Användare - 1
 • Kunder - 10
 • Ordrar - 100
 • Uppgifter - 150
Kontakta oss
LITEN

795 kr/mån

 • Användare -3
 • Kunder - 20
 • Ordrar - 300
 • Uppgifter - 400
Kontakta oss
MELLAN

995 kr/mån

 • Användare -5
 • Kunder - 30
 • Ordrar - 400
 • Uppgifter -750
Kontakta oss
STOR

1 495 kr/mån

 • Användare - 10
 • Kunder - 50
 • Ordrar - 700
 • Uppgifter - 1000
Kontakta oss
Webbfabriken Business Dashboard Kalender vy

Kalender

Webbfabriken Business Dashboard Kund vy

Kunder

Webbfabriken Business Dashboard Faktura vy

Faktura

Webbfabriken Business Dashboard Uppgifter vy

Uppgifter